Již delší dobu je zpochybněno fungování, a především nezávislost mezinárodní „Organizace pro zákaz chemických zbraní“ – dále jen OPCW. O problémech, kdy někteří členové této organizace tvrdili, že jejich informace zpochybňující oficiální výstup byly účelově vyraženy a zamlčeny jsme již dříve psali.

 Nyní přinesl německý nezávislý politický magazín a nejčtenější politický Blog v Německu NachDenkSeiten informaci o schůzce nezávislých analytiků, vojenských a mezinárodních odborníků a investigativních novinářů s tzv. Whistleblowerem z OPCW ohledně manipulací a nepravdivostí v oficiální zprávě o údajném chemickém útoku v syrském městě Dúma ze dne 7.dubna 2018. Připomeňme si, že na základě podezření o tom, že syrský režim Bašára Assada použil v tomto městě, které bylo tehdy pod kontrolou protivládních džihádistických jednotek napojených na Al-Kaidu, chemické zbraně. Následně v odvetě za tento údajný čin dne 14. dubna 2018 zaútočily tři země NATO USA, Velká Británie a Francie raketami a střelami s plochou dráhou letu na několik cílů v Sýrii. Několik střel tehdy dopadlo nedaleko pozic ruské armády a mnoho analytiků či politiků tehdy vyslovilo obavy, že neodůvodněný útok mohl lehce rozpoutat třetí světovou válku.

Experti z operační skupiny tzv. mise pro zjišťování faktů (OPCW Fact-Finding Mission – FFM) Organizace pro zákaz chemických zbraní se do Dúmy dostali až 21. dubna. Odebrali zde vzorky z místa útoku i údajné tkáně obětí, také provedli rozhovory se svědky a toxikologické i balistické analýzy. Vzorky podrobili analýze v laboratoři v Nizozemsku a v národních laboratořích členských zemí OPCW.

1. března 2019 zveřejnila Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) závěrečnou zprávu mise pro zjišťování faktů (FFM), která měla zjistit, zda se v případě útoku v Dúmě, východním předměstí hlavního města Sýrie byly dne 7. dubna 2018 jako zbraň použity toxické chemikálie.

Shrnutí zprávy uvedené v bodě 2.17:

    „Pokud jde o údajné použití toxických chemikálií jako zbraně dne 7. dubna 2018 v Dúmě v Syrské arabské republice, po analýze a porovnání všech informací shromážděných FFM (tj. Mise pro zjištění faktů) – výpovědí svědků, vyhodnocení environmentálních a biomedicínských vzorků, toxikologických a balistických analýz specialistů a dalších digitálních informací od svědků – jsou dostatečné důvody předpokládat, že jako zbraň byla použita toxická chemická látka. Tato toxická chemická látka obsahovala reaktivní chlor. Toxickou chemikálií byl pravděpodobně molekulární chlor. “

Avšak dle nového svědectví Whistleblowera přímo z OPCW tento zveřejněný závěr vyšetřování neodpovídá pravdě. Zdroj – svědek (Whistleblower), který se přímo zúčastnil v týmu FFM vyšetřování v Dúmě se setkal na informační schůzce v Bruselu dne 15. října tohoto roku se skupinkou novinářů, publicistů a odborníků, aby podal veřejnosti svědectví o „škodlivém, neetickém a podvodném chování“ OPCW proti vyšetřovacímu týmu. Původní vyjádření k této schůzce je zde:

Schůzky s Whistleblowerem , kterou organizovala nadace Courage se zúčastnili například profesor mezinárodního práva Richard Falk, od roku 2008 do roku 2014 zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích; vysloužilý britský generálmajor John Holmes, Elisabeth Murray, bývalá americká ministryně pro Blízký východ, profesor Günther Meyer, lékař Helmut Lohrer z IPPNW (Lékaři proti jaderné válce) , Kristin Hrafnsson z Wikileaks a novinářka Karin Leukefeld.

Zdroj “Alex” se ukázal být osobou s mnohaletými odbornými zkušenostmi ve vyšetřovacím týmu OPCW specializujícím se na výrobu a analýzu chemických zbraní. V misi OPCW, která měla vyšetřovat údajný chemický útok ve městě Dúma poblíž Damašku 7. dubna 2018, měl „Alex“ vedoucí postavení. V celodenní prezentaci “Alex” nejdříve seznámil přítomné se strukturou, postupu a pravidly „zjišťovací mise“ (FFM), což je klíčový prvek všech vyšetřování OPCW. Ve druhém bloku pak podal svědectví o událostech před misí, během ní a po ní. Podrobně popsal získávání informací, vzorků a analýzu tzv. veřejných zdrojů. Odhalil ale nestandardní postup vedení organizace a snahy o zamlčování a vylučování informací.

Zdroj „Alex“ tvrdí, že po svém návratu do Haagu byly všechny vzorky přivezené FFM odeslány do dvou různých laboratoří. Vyšetřovací tým byl následně požádán generálním ředitelem, aby rychle předložil prozatímní zprávu. Pak se ale dlouho nic nedělo. Zdroj „Alex“ si uvědomil, že vyšetřovací tým, který byl přítomný v Dúmě byl fakticky zcela vyloučen z následující práce. Prozatímní zpráva, která byla již připravena, byla ignorována a místo toho byla vypracována jiná prozatímní zpráva, která ale nebyla vůbec napsána těmi, kteří se osobně podíleli na šetření přímo v Dúmě, uvedl Whistleblower.

Na doklad svého tvrzení Whistleblower předložil mnoho interních e-mailů, textů a návrhů zpráv. Předložené důkazy naznačují, že původní účastníci výzkumu v Dúmě se marně pokoušeli předat své námitky a požadovali, aby jejich poznatky byly do průběžné zprávy zahrnuty. Inspektorům mise v Dúmě nebylo údajně umožněno poskytnout závěry a informace odlišné od oficiálních informací vedení OPCW, ačkoli je toto právo inspektorům přiznáno na základě úmluvy o chemických zbraních.

Zdroj “Alex” šel do nejmenších podrobností o chemických a toxikologických závěrech vyšetřováních. Biomedicínské ani environmentální vzorky tehdy neobsahovaly dostatečné stopy „příslušných chemikálií“. Skutečně relevantní zjištění inspektorů nebylo zahrnuto ani do prozatímní zprávy, ani do závěrečné zprávy. Whistleblower tvrdí, že nebylo provedeno srovnání s běžnými úrovněmi chemikálií v prostředí a nebyly brány v úvahu ani konzervační látky či běžné přípravky obsahující chlór. Whistleblower tvrdí, že stopové množství chlóru nalezené FFM bylo ve skutečnosti menší, než je běžné například ve vodě. Podle „zdroje Alexe“ byly nalezené chemikálie (včetně bornylchloridu) „méně konzervační než káva, kterou pijete“ přesto bylo ve zprávě uvedeno použití chlóru jako zbraně.

V balistickém šetřeních byly provedeny také dvě různé analýzy, které se týkaly dvou plynových lahví (válců), které byly údajně vyhozeny z vrtulníku SAA. Z těchto měl údajně uniknout plynný chlór a zabít 43 lidí. Vyšetřování však ukázalo, že tyto žluté válce nemohly být zdrojem možného úniku plynu, řekl zdroj. Již dříve Ian Henderson, člen vyšetřovacího týmu v Dúmě, který technicky prozkoumal umístění, stav a potenciální trajektorii válců dospěl k jinému závěru, než bylo uvedeno v oficiální zprávě. Jeho nesouhlasný názor nebyl zohledněn. Napsal 15stránkovou zprávu, kterou – nezákonně – bez povolení šířil interně v OPCW. Henderson interním šířením své zprávy porušil vnitřní pravidla OPCW. Bylo nařízeno odstranit všechny související e-maily, řekl k tomu zdroj „Alex“ na schůzce v Bruselu.

Zpráva však unikla do médií a Henderson byl kárně vyšetřován. Ve zprávě, která unikla do médií Henderson dospěl k závěru, že „V tomto stádiu si inženýrský tým FFM nemůže být jistý, že nádoby (s chlórem) se ocitly na místě jako výsledek shozu z letounu (vrtulníku). Rozsah a forma poškození a stav cylindrů neodpovídá stavu který by měly při dopadu z letadla. V každém případě jen alternativní vysvětlení přichází v úvahu. V souhrnu, výsledek zkoumání na obou lokalitách společně s další analýzou naznačuje, že je zde velká pravděpodobnost, že oba cylindry byly manuálně umístěny v objektu spíše, než že byly svrženy z letadla“. Uniklou Hendersonovu balistickou zprávu tehdy zamlčela i hlavní mezinárodní zpravodajská média. OPCW k ní neposkytla žádné vysvětlení.

Whistleblower na základě analýz též tvrdí, že mrtví, kteří byli viděni 7. a 8. dubna 2018 v různých záběrech z mobilních telefonů v jednom ze dvou domů, nemohli zemřít na plynný chlór. Odlišné stanovisko k oficiální prozatímní zprávě uvádí: „Byly pozorovány příznaky, které neodpovídají expozici chloru… Naznáme ani žádné jiné chemické látky, které takové příznaky vyvolávají, neexistují ani žádní zjevní kandidáti“.

Vyšetřování týmu přímo v Dúmě podle zdroje „Alex“ ukázalo, že tito lidé byli a) zabiti vysoce toxickými chemikáliemi nebo b) nechemickými látkami. Muselo by být provedeno samostatné zkoumání těl. Protože však již při příjezdu vyšetřovacího týmu byly pohřbeny na neznámém místě a byly pravděpodobně ve fázi rozkladu, nebylo možné provádět žádná další vyšetřování. Zdroj „Alex“ též tvrdí, že v oficiální zprávě nebylo připuštěno ani svědectví místních očitých svědků, kterých se inspektoři vyptávali a kteří tvrdili, že k žádnému chemickému útoku tam nedošlo.

Ale jako obzvláště znepokojující byly události popsané zdrojem „Alex“ v době po návratu vyšetřovacího týmu Dúma ze Sýrie. Tým byl kompletně vyloučen z vyšetřování a zjevně se již v OPCW pracovalo souběžně s další prozatímní zprávou napsanou někým zcela jiným, než byli inspektoři FFM. Když byla původnímu týmu FFM z Dúmy zpřístupněna krátce před jejím vydáním ta „druhá“ zpráva, interní diskuse o ní byla zpožděna a poté zcela zrušena. E-mailová komunikace ukázala, jak hodně se zdroj „Alex“ a Ian Henderson pokoušeli o to, aby jejich odlišná pozorování a závěry byly zapracovány do oficiálních výstupů OPCW, ale byli zcela ignorováni. Společné projednávání zprávy bylo týmu FFM pro šetření v Dúmě sice vedením přislíbeno, ale údajně se nikdy neuskutečnilo. A nakonec Whistleblower potvrdil, že „nejmenovaný“ členský stát vytvářel extrémně silný tlak, aby vyšetřování OPCW v Dúmě vedlo k oficiálním závěrům, že se tam odehrál útok chlórem a že ta zpráva „musí být pro politiky přesvědčivá“.

Na závěr slyšení Fórum v Bruselu vydalo prohlášení, že na základě velice znepokojující prezentace Whistleblowera pod krycím jménem „Alex“ požadují obnovení vyšetřování údajného chemického útoku v Dúmě, aby se objasnilo celé pozadí těchto výše uvedených událostí. Neboť pouze nové, seriózní vyšetření by mohlo navrátit ztracenou reputaci mezinárodní organizace OPCW.

Prohlášení podepsal také José Bustani, který se ze zdravotních důvodů nemohl schůzky zúčastnit. Brazilec Bustani a exvelvyslanec v Británii a Francii byl prvním generálním ředitelem OPCW, kterou vedl od jejího založení v letech 1997 až do roku 2002. Před zahájením války v Iráku musel Bustani čelit přímému nátlaku a výhrůžkám tehdejší americké vlády George W. Bushe, protože se údajně stavěl příliš vlažně k tvrzení USA, že Irák vlastní ZHN. Přímo mu, dle jeho vlastních slov, vyhrožoval bývalý zástupce ministra pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost John Bolton, který přijel do Haagu jménem Viceprezidenta Dicka Cheneyho. Bustanimu měl údajně tehdy říci: „Cheney se tě chce zbavit. Máte 24 hodin na odchod z organizace. Pokud se nebudete řídit rozhodnutím z Washingtonu, máme své možnosti … víme, kde žijí vaše děti“. Bustaniho dva synové tehdy žili v New Yorku.

OPCW je financována smluvními státy a patří do struktury OSN. USA jsou s 22% největším sponzorem této organizace. Japonsko platí 19,5% a Německo 10% ročního rozpočtu, což je přibližně 60 milionů EUR. Jak píše novinářka z NachDenkSeiten, „od roku 2021 je Německo členem výkonné rady OPCW, jednoho z nejvyšších výborů. „Nestandardní, neetické a podvodné chování “ inspektorů vyšetřovacího týmu OPCW Dúma, který vyšetřoval údajný útok na chemické zbraně v Dúmě (Sýrie) by nemělo být německým vedením OPCW kryto.

(Visited 149 times, 1 visits today)