Snaha LNA polního maršála Chalífi Haftara o dobytí Tripolis a ukončení vlády GNA selhala. LNA byla po vstupu Turecka do občanské války poražena v této části západní Libye a musela kompletně ustoupit daleko od Tripolis. Nyní se otevírá prostor jednání.

Je nutno si uvědomit, že ani jedna entita (GNA či LNA) není legální vláda ale pouze vojenská moc opřená o sílu svých milicí a zahraničních podporovatelů. Vláda GNA je sice tzv. podporovaná OSN, avšak její legalita již dávno vypršela v situaci, kdy nebyla ochotna tripolská vláda uspořádat volby, ke kterým se OSN zavázala. Podpora je spíše diplomatický úspěch této entity než projev legality.

Občanská válka v Libyi není ale zdaleka u konce. Velení GNA povzbuzena vítězstvími a tureckými dodávkami zbraní se netají tím, že hodlá postupovat dále a vytlačit LNA z celé západní Libye. Další krok GNA je tak logicky postup na Bani Walid.

Haftar samotný, pokud chce ještě někdy v budoucnosti situaci zvrátit, bude muset přistoupit na tvrdší podmínky spolupráce a to zejména s Moskvou.

(Visited 244 times, 1 visits today)