Evropský parlament dnes hlasoval o kontroverzí reformě autorského práva. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu byla přijata 438 hlasy, proti jich bylo 226. (39 lidí se zdrželo hlasování.) Evropský parlament tvrdí, že reforma přinese spravedlivější nakládání s autorsky chráněným obsahem, specificky byly přijaty články 11 a 13. V uplynulých měsících proti němu vystoupilo mnoho subjektů včetně otců internetu, členů a členek akademického prostředí nebo organizaci jako Wikimedia Foundation, jež se obává o budoucnost otevřené encyklopedie Wikipedia. Za přijetí lobovaly primárně bojovaly vydavatelské domy a subjekty zastupující držitelky a držitele majetkových práv, např. organizace IFPI. Všeobecné mínění ale je, že přijatá směrnice bude znamenat další extrémní omezení svobody slova, zejména protože článek 13 dává internetovým platformám povinnost řešit autorské právo za vlastníky práv. A to až do takového měřítka, že každý nahraný obsah (text, fotografie, video…) musí být už při nahrávání prověřen, zda autorská práva neporušuje což znamená, že musí důsledně filtrovat obsah již při vstupu. Článek 13 začne platit i zpětně. Dá se použit k masivní likvidaci obsahu na Internetu v míře doposud nebývalé – včetně všeho co již bylo dříve zveřejněno a aktuálně se „nehodí“ může být pod hrozbou likvidačních pokut smazáno. Taktéž se pravděpodobně v nějaké formě budou vybírat poplatky byť jenom za sdílení nějaké informace či článku.

Obecně tedy lze říci, že jakékoliv médium na internetu počínaje amatérskými webovými stránkami a autorskými blogy, přes vyhledávače typu Seznam.cz až po veškeré sociální sítě bude vystaveno podobným vyděračským praktikám autorských svazů či exekutorských orgánů jako jsou například vystaveni dnes hostinští mající televizi či rádio. To může mít za následek, že většina internetového obsahu přestane být dostupná pro obyvatele EU se všemi důsledky pro informovanost a vzdělanost.

Naopak, lze doporučit investice do firem zabývající se maskováním a anonymizovaním chování na internetu. Každopádně absolutně otřesný diktátorský přístup EU které vychází vstříc korupčním a lobystickým tlakům zřejmě změní Internet a svobodu slova tak razatně, že výsledek nelze předjímat. Může dokonce vše skončit za několik let naprostým zaostáváním a propadem vzdělanosti.

Více např. zde a zde

 

(Visited 65 times, 1 visits today)