Velká část médií se dlouho vysmívala americkému prezidentovi, když od nástupu do svého úřadu tvrdil, že existuje jakýsi establishment (Deep State jeho slovy) který blokuje či bojkotuje jeho snahy prosadit svoji agendu. Nyní americký list The New York Times (NYT) zveřejnil článek, podle nějž v administrativě prezidenta Donalda Trumpa existuje skupina lidí, která se snaží hatit prezidentovu agendu, údajně aby ochránila demokratické instituce. Autorem anonymního příspěvku je podle NYT „vysoce postavený“ vládní úředník.

Jinými slovy, dle NYT existuje zřejmě vlivná skupina nikým nevolených lidí v úřednickém aparátě USA, kteří si uzurpují právo řídit nejmocnější zemi světa a blokují rozhodování legálně zvolené administrativy z vlastních ideologických důvodů. Normálně by se to dalo nazvat vlastizrada neboť o demokracii v případě nevolených lidí jistě nejde.

Ve své podstatě jde o velice znepokojující informaci o vážném narušení politického systému v nejvlivnější zemi světa, která byla donedávna považována za vzor demokracie a stability politiky. Ukazuje se, že tradiční a dlouhodobě akceptovaná demokratická výměna politických sil která tvoří základní kámen americké demokracie není respektována minimálně částí státního aparátu, který se nesmířil s prohrou demokratické strany v prezidentských volbách a snaží se situaci zvrátit prováděním podvratné činnosti vůči nové administrativě – nic jiného to totiž není. Ve státním aparátu jakékoliv standardní demokracie platí, že úředník může mít soukromé politické názory jaké chce ale v zaměstnání musí plnit agendu svého nadřízeného či pokud se mu to nelíbí může odejít.

Dlouhodobě je i pozorovateli ze zahraničí, který nemusí mít velké zkušenosti s vnitřní americkou politikou jasné, že například tajné služby ovládané úředníky dosazenými za doby Obamovi demokratické administrativy jsou ve značné opozici vůči prezidentovi Trumpovi a řízenými úniky do médií spřízněnými s demokratickou stranou se snaží od počátku funkčního období toto změnit.

K pochopení aktuální situace, kdy se dají očekávat další útoky vůči Trumpovi, je třeba vědět, že se blíží extrémně důležité kongresové volby zvané “Midterm” které jsou někdy považovány za občanské referendum, reagující na politiku právě zvoleného prezidenta. Z výsledků z historie je jasně vidět, jak ve většině případů prezidentova strana ztrácí a prezident tak přichází o pevnou půdu pod nohama : za posledních 21 průběžných voleb prezidentova strana ztratila vždy v průměru okolo 30 křesel ve Sněmovně Reprezentantů a 4 křesla v Senátu. Pokud se Demokratické straně nepodaří získat kongresovou většinu, šance na porážku Trumpa v dalších volbách se sníží, taktéž pokud republikáni neudrží většinu, bude akceschopnost současné administrativy značně omezena a tím se podstatně sníží šance na výhru v dalších prezidentských volbách. Budou zřejmě následovat další akce na denunciaci amerického prezidenta ze strany mainstramového tisku (který je v naprosté většině antitrumpovský) včetně vydávání knih, kde bude představen jako neschopný svého úřadu či rozšiřování honu na čarodějnice v podobě zatýkání kohokoliv kdo jel s nějakým Rusem někde ve výtahu ve snaze prokázat napojení prezidenta na Rusko.

Bohužel vše výše uvedené dokladuje naprostý rozpad demokratického politického systému v USA, kdy místo souboje politických názorů a ekonomických ideí (neboť již ani jedna strana nemá idee a názory absolutně žádné a jejich politika je zcela vyprázdněná) se boj vede útoky proti politickému protivníkovi (zde je možno škodolibě říci, že Trumpovi se vrací jeho snaha přes své ruském kontakty získat kompromateriály na demokratickou kandidátku) a nelegálními prostředky uvnitř státního aparátu. Vše bude zřejmě doprovázet další rozklad americké demokracie včetně dalšího omezování lidských práv a svobod.

Bohužel se nejedná o bezvýznamnou zemi ale o stát s největší armádou světa. Ve svém díle “Vladař” Niccolò Machiavelli nastínil jednu variantu jak se mocnář může vypořádat se vzpourou ve své armádě a mocenském aparátě – zaměstná je bojem proti vnějšímu nepříteli – válkou.

(Visited 64 times, 1 visits today)