Válka Drónů

Válka Drónů

Informace, které proudí z konfliktních zón na Blízkém Východě, severní Africe či z východní Ukrajiny naznačují značný nárůst bojové činnosti bezpilotních letounů – Drónů. V minulých letech bylo využívání bezpilotních strojů především ve znamení výzvědné...