Výbušné tajné dokumenty, které byly předány the Sunday Mail naznačují existenci tajné základny ve Skotsku, kterou vedou vojenští specialisté a kterou sponzoruje vláda 2 milióny liber. Navenek se jedná o malou „neziskovku“ jménem „Institute for Statecraft“ sídlící ve starém viktoriánském mlýně ve Five.  

Cílem neziskovky, která na internetu láká i mladé dobrovolníky k práci zadarmo, je údajně boj proti ruské dezinformační kampani. Ovšem jak naznačují dokumenty, které skupina hackerů předstírající, že je skupina Anonymous předala médiím, falešné twitterové účty této tajné vládní organizace pod názvem „Integrity Initiative“ byly využity k útokům proti Labouristické straně a zejména jejímu předsedovi Jeremy Corbynovi.

Média hovoří nejen o Corbinově zesměšňování ale i o např. šíření dezinformačních tweetu o jeho napojení na Rusko či podporu ruského vraždění civilistů v Sýrii.

Zveřejnění informací rozbouřilo politickou situaci ve Velké Británi a rozčílilo zejména opozici která hovoří o útoku na demokratické principy. Labouristický MSP Findlay řekl: „vypadá to, že máme ve Skotsku charitu (britský název pro neziskovky poz.) na kterou by měl dozírat státní regulační Úřad,která je tajně financovaná vládou a která provádí politické útoky na britské politiky a opoziční strany. …takovéto politické útoky a propaganda by neměla pocházet ze žádné charity a nyní potřebujeme zjistit proč jí Foreign Office financuje.“

Pohoršení nad aktivitami této tajné britské infowar neziskovky je též ve Španělsku či v Řecku, kde zveřejněné dokumenty za kterými zjevně stojí hackeři napojení na ruské tajné služby naznačují, že tato organizace stála za útoky na ultralevicovou stranu Syriza či zasahují dezinformačními akcemi do jmenování vysokých státních úředníků. V dokumentech je též napojení na údajně „nezávislé“ české aktivisty kteří mají realizovat zájmy Statecraftu v ČR.

Dále se originální článek podivuje nad tím, že tajná vládní organizace vedená bývalým důstojníkem tajné služby je použita k napadání legálních domácích politických stran.

Ovšem podivovat se může jen naivní člověk který nezná historii a vznik totalitních režimů – jakákoliv tato tajná organizace bude dříve či později vždy zneužita proti politickým oponentům a následně proti vlastnímu lidu – to je nevyhnutelný důsledek nekontrolovatelné moci.

Přirozeně útoky a dezinformační akce proti ultralevicovým politikům jako jsou představitelé Syrizy či předseda britských labouristů Corbyn mohou prvotně získat u svobodomyslných občanů jisté sympatie, neboť tito plánují zavádět totalitní socialistické režimy, ale jak se říká v pohádkách:„nelze vyhánět čerta ďáblem“. Zjištěné dezinformační akce proti levicovým politikům můžou jejich popularitu jen zvýšit a jejich příznivce radikalizovat.

Západní země si tajnými dezinformačními kampaněmi, zaváděním cenzury na sociálních sítích či všeobecným omezováním svobody slova podřezávají vlastní větev. Proti dezinformacím, které jsou přirozenou součástí informačního prostoru, se dá bojovat pouze pravdou a vzděláním, nelze proti tomu bojovat financováním podezřelých tajných dezinformačních neziskovek.

Bohužel velké korporátní média či média veřejnoprávní služby, která za normální situace fungují jako bariéra proti klamu, jsou dnes součástí nejrůznějších dezinformačních kampaní  a stejně tak proti zjevně hloupým dezinformacím typu „země je placatá“ nelze bojovat cenzurováním těchto informací, neboť se jedná o zásadní selhání státního vzdělávacího systému.

(Visited 50 times, 1 visits today)