Jak již Strategické Myšlení dříve psalo, v Holandsku se rozbíhá aféra, ve které parlamentní vyšetřovací komise zkoumá podíl Nizozemské vlády na vědomé podpoře syrské odnože teroristické skupiny Al-Kaida. Investigativní novináři z Trouw en Nieuwsuur totiž zjistili, že většina holandské pomoci tzv. syrským umírněným rebelům skončila fakticky v rukou syrské odnože teroristické skupiny Al-Kaida. Někteří holandští poslanci nyní požadují, aby bývalí představitelé vlády byli trestně stíháni za podporu mezinárodního terorismu, neboť se zjistilo, že informace o tom, že většina pomoci končí v rukou Al-Kaidy, byla dlouhodobě známá a vládními činiteli utajovaná.

Jak již jsme informovali dříve, o distribuci pomoci vyplácené Holandskem z tzv. „Fondu stability“ se staraly americká “Creative Associates International” (část americké skupiny USAID) a turecká firma “Candor”.

Přičemž firma “Creative Associates International” je v podezření, že se jedná ve skutečnosti o operační skupinu americké CIA. Novináři z Associated Press objevili v roce 2014 tajný vlivový program americké vlády na Kubě, kterou prováděla právě firma Creative. Americká společnost vyvinula jménem americké vlády “fake Twitter”, nazvaný “ZunZuneo”, tedy falešnou sociální síť která umožnila Kubáncům vzájemnou komunikaci a obcházení přísné internetové cenzury. Cílem programu však nebylo to, aby Kubánci mohli vzájemně svobodně komunikovat ale sledování rozhovorů mezi nimi. Jakmile počet uživatelů vzrostl, začala společnost Creative posílat uživatelům politicky citlivé zprávy a doufala, že vyvolá protesty proti kubánské vládě.

V minulém příspěvku jsme popsali příběh holandských mobilních pekáren dodaných rebelům ze skupiny spřízněné s Muslimským bratrstvem a tureckou nacionalistickou skupinou „Šedí Vlci“,  které nakonec skončily v rukou syrské Al-Kaidy. Svědci, kteří naznačovali, že Al-Kaida měla přímý přístup do firmy Candor zmizeli.

Mimo již zmíněných mobilních pekáren je zde případ rebelské skupiny „Divize 13“ která obdržela vybavení z holandské pomoci. Jak tvrdí jeden z velitelů Al-Mahmoud, veškeré vybavení a výzbroj skupiny „Divize 13“ převzala Al-Kaida v lednu 2017.

Další „rebelští“ vůdci potvrzují, že v rukou Al-Kaidy skončila většina holandské pomoci poskytované dalším syrským protivládním skupinám. Jedním z nich je Usáma al-Jasm, vůdce Jaish al-Fatiheen (armáda dobyvatelů). Trouw a Nieuwsuur minulý týden zjistili, že jeho skupina také získala podporu od Nizozemska. Skupina získala mimo jiné pick-up kamiony a potravinové balíčky, také přes Candor –  vše převzala al-Kaida.

Co je ale nejdůležitější, dle investigativních novinářů Trouw a Nieuwsuur o všem věděly i další země, které poskytovaly pomoc tzv. syrským rebelům a FSA. Al-Jasm potvrzuje, že syrská Al-Kaida získávala západní pomoc od dalších rebelských skupin: „”Všechny země dárců byly informovány. Každodenně jsme jim posílali zprávy, že s Al-Káidou spolupracovalo mnoho skupin. Dárcovské země to všechno věděly. Byl to pro nás jako drátem do oka. Jak můžete podporovat rebelské skupiny, pokud spolupracují s Al-Káidou? Je to stejné jako přímá podpora Al-Káidy. ”

Na otázku novinářů, zda může upřesnit, které rebelské skupiny předávaly západní pomoc Al-Kaidě se rebelský vůdce směje: “Všechny skupiny zde hahaha! No … Některé podporovali Al-Kaidu dobrovolně, jiní to udělali pod nátlakem. „ Na otázku, zda jeho skupina také spolupracuje s Al-Káidou, říká velmi vážně.“ Ne, ne, my ne. ”

Jiný vůdce rebelů, který nechce být jmenován, to potvrzuje. Jeho bojová skupina získala také pomoc od Nizozemska. “Víme víc než vy – holandský lid. Holanďani chtějí slyšet, že všechno probíhá dobře. Ale Al-Kajda nás obrala i o šaty. ”

Je více než jasné, že západní program pomoci tzv. „umírněným“ syrským rebelům končil prokazatelně z velké části v rukou syrské odnože teroristické skupiny Al-Kaida a dárcovské země o tomto byly informovány a zodpovědní představitelé o tom věděli. Ti kteří tuto pomoc schválili a nezrušili jí, zřejmě porušili nejenom domácí zákony ale i zákony EU včetně mezinárodních smluv o potírání terorismu a měli by být postaveni před soud.

Strategické Myšlení zveřejnilo v minulosti několik indicií, že například zbraně bývalé československé armády skončily v rukou syrských teroristických skupin. Bulharští investigativní novináři identifikovali i české firmy zapojené do dodávek zbraní syrským rebelům. Je na českých investigativních novinářích aby navázali na práci svých holandských či bulharských kolegů.

Celý text holandských novinářů zde:

(Visited 26 times, 1 visits today)