Historie vojenských intervencí USA v latinské Americe

Historie vojenských intervencí USA v latinské Americe

1823: Monroeova doktrína (Manifest Destiny) vyhlásila Latinskou Ameriku za součást “sféry vlivu” USA. Nárůst zahraničního vlivu na tomto kontinentě je považován za ohrožení bezpečnosti USA. 1846: USA zahájily válku s Mexikem a získaly třetinu jeho území....