1823: Monroeova doktrína (Manifest Destiny) vyhlásila Latinskou Ameriku za součást “sféry vlivu” USA. Nárůst zahraničního vlivu na tomto kontinentě je považován za ohrožení bezpečnosti USA.

1846: USA zahájily válku s Mexikem a získaly třetinu jeho území.

1855: Americký dobrodruh William Walker provedl se soukromou armádou invazi do Nikaragui. Po dvou letech byl vyhnám “Středoamerickou koalicí” sponzorovanou Corneliem Vanderbiltem, jehož podnikání Walker poškozoval.

1901: Přidání tzv. Plattova dodatku do kubánské ústavy umožnilo Spojeným státům zasáhnout do kubánských záležitostí kdykoliv to bude nutné.

1905: Rooseveltova doložka k Monroeově doktríně vyhlásila, že USA mají plnit roli četníka v celé oblasti latinské Ameriky

1912: Armáda USA provedla invazi do Nikaraguy, kde zůstaly téměř nepřetržitě až do roku 1933.

1921: Americká podpora rebelů, kteří bojovali za svržení guatemalského prezidenta Carlose Herrera ve prospěch „United Fruit Company“.

1948: Nikaragua: vojenská podpora kvůli kontrole nad vládou. O diktátorovi Anastasio Somozovi americký prezident Roosevelt řekl: „Je to sice hajzl, ale je to náš hajzl.“ Diktátor byl zabit v roce 1956, ale jeho dynastie zůstala u moci.

1954: Jacobo Arbenz Guzmán, zvolený president Guatemaly znárodnil majetek banánové firmy United Fruit a následně CIA zorganizuje jednotky které se snaží svrhnout demokraticky zvolenou vládu v Guatemale; následuje třicet let vojenské diktatury, útlaku a násilí.

:1960 Americké síly vstupují do Guatemaly, aby se zabránily svržení loutkové vlády USA. Pokus o převrat se nezdařil.

1960: Podpora vojenského převratu v Salvadoru.

1961: Spojené státy se pokoušejí svrhnout revoluční Castrovu vládu invazí kubánských emigrantů a žoldnéřů do Zátoky sviní na Kubě.

1961: Američané zabíjejí prezidenta Dominikánské republiky Rafaela Trujillo, kterého sami přivedli k moci ve 30. letech.

1963 – 1966: Dominikánská republika. V roce 1963 byl zvolen nový prezident Bosch. Vyzval zemi k pozemkové reformě, znárodnění podniků a omezení nadměrného využívání země zahraničními investory. Boschovy plány byly považovány za „vplížení do socialismu“. V září 1963 byl Bosch svržen ve vojenském převratu a prezident Johnson vysílá 23 000 vojáků k potlačení povstání.

1973: CIA pomohla svrhnout demokratickou vládu Salvadora Allende v Chile a pomohla nastolit Pinochetovu diktaturu.

1981: Prezident Reagan zahájil válku za pomocí milicí tzv. “Contras” proti vládě v Nikaragui mimo jiné tajnými dodávkami zbraní do Íránu ze kterých získané finanční prostředky byly předávány jednotkám Contras.

1980 – 1992: El Salvador. Pod záminkou zhoršující se vnitřní situace v zemi, která by mohla přerůst do občanské války, Spojené státy zpočátku rozšířily svou vojenskou přítomnost v Salvadoru skrze nasazení poradců a poté začaly provádět i speciální vojenské operace

80tá léta: V Hondurasu fungují vojenská komanda smrti, vycvičená a zaplacená USA. Počet obětí zabitých v této zemi se odhaduje na desítky tisíc. Mnozí důstojníci z týmu smrti byli vyškoleni ve Spojených státech. Honduras se proměnil na vojenskou základnu pro boj USA proti Salvadoru a Nikaragui.

1983: Spojené státy provedly invazi na Grenadu za pomoci asi 2 000 mariňáků. V Grenadě proběhla revoluce, která přivedla k moci skupiny levicové orientace. Nová vláda této malé ostrovní země se snažila provádět ekonomické reformy s pomocí Kuby a Sovětského svazu. Spojené státy se obávaly „exportu“ kubánské revoluce.

1989: Spojené státy provedly invazi do Panamy, aby tam zatkly překupníka drog diktátora Manuela Noriegu. Rada bezpečnosti OSN byla téměř jednomyslně proti okupaci. Spojené státy vetovaly rezoluci RB.

1990: Spojené státy zasahovaly skrytě i veřejně do voleb v Nikaragui.

1990: Podpora vojenského převratu na Haiti. Populární zvolený prezident Jean-Bertrand Aristide byl svržen, ale lidé ho začali aktivně požadovat zpět. Poté Američané spustili dezinformační kampaň, že je duševně nemocný. Amerikou dosazený generál Prosper Anvil byl nucen uprchnout na Floridu.

1994 – 1996: Haiti. Blokáda směřující proti vojenské vládě, vojáci obnovují prezidentskou funkci pro Aristida 3 roky po převratu.

2002 – 2004: Venezuela. V roce 2002 se tam uskutečnil proamerický státní převrat, opozice svrhla populárního prezidenta Huga Cháveze. Hned další den začalo lidové povstání na podporu prezidenta, Chávez byl zachráněn z vězení a vrátil se na svůj post.

Zdroj a více informací:

Komentuj
(Visited 254 times, 1 visits today)