Vojenská situace v Afghánistánu

Vojenská situace v Afghánistánu

Vojenská situace v Afghánistánu k začátku roku 2019. hnědá: Afghánská vláda a armáda bílá: Talibán modrá: konfliktní/sporné zóny zdroj: NORS studies
Vojenská situace v Evropě

Vojenská situace v Evropě

Rozmístění signifikantnějších sil ve Východní Evropě k 1.1.2019. Rusko má nasazeno 33 brigád a 35 pluků versus US Army 31 brigád a 7 pluků. Pro referenci, v roce 1989 mělo SSSR v západním Německu cca 80 brigád a pluků.

Násilná úmrtí v zemích SAHELu

Datová projekce násilných úmrtí v zemích SAHELu (země jižního okraje Sahary) od roku 2011. Grafické znázornění na mapě jasně demonstruje rozsah a geografickou lokaci konfliktů v této oblasti.