Datová projekce násilných úmrtí v zemích SAHELu (země jižního okraje Sahary) od roku 2011. Grafické znázornění na mapě jasně demonstruje rozsah a geografickou lokaci konfliktů v této oblasti.

(Visited 38 times, 1 visits today)