Obrázek znázorňuje okresy s obyvatelstvem německé národnosti v Československu resp. Českých zemích dle sčítání z roku 1921

Komentuj
(Visited 461 times, 2 visits today)