Obrázek znázorňuje okresy s obyvatelstvem německé národnosti v Československu resp. Českých zemích dle sčítání z roku 1921

(Visited 648 times, 1 visits today)