Cílem tohoto příspěvku není podrobný popis či historie afghánského hnutí Tálibán, případný zájemce se dozví více např. zde: Cílem je popsat strukturu vedení. To však se zdá není úplně jednoduché.

Tálibán nepublikuje schéma svého vedení, jsou známé pouze některé vůdčí osobnosti:

Předpokládaná struktura hnutí Tálibán

Struktura vedení a velení Tálibánu je zdá se kombinovaná. Politické vedení nemá zřejmě přímý vliv na realizaci vojenských operací, spíše pouze iniciuje cíle ale provedení nechává na místních velitelích. Klasické vládní rozdělení (ministři, guvernéři) je kombinováno s volným seskupením vojenských velitelů a lokálních vládců, kteří vyhlásili Tálibánu věrnost. Tedy struktura se více podobá IS či Al Kaidě než státnímu útvaru. V této souvislosti je též zajímavé, že politické křídlo, které vyjednávalo stažení US vojsk v Dauhá je zcela nezávislé na vedení Tálibánu v Afghánistánu – to naznačuje, že vliv budou mít značný i zahraniční aktéři, pravděpodobně Pákistán a Saúdská Arábie.

Struktura vedení Tálibánu dle RFE

Taktéž není zcela jasná vazba na tzv. pákistánský Tálibán, zda jde o integrální součást či nějaká odštěpenecká skupina. Grafika se tedy věnuje pouze Tálibánu v Afghánistánu. více např. zde:

(Visited 225 times, 1 visits today)