Deník Washington Post, který jinak patří k zastáncům americké imperiální politiky, získal v rámci dlouholetého soudního boje přísně utajované dokumenty, které prokazují, že představitelé americké armády, tajných služeb a vlády soustavně zkreslovali a lhali o skutečné situaci v Afghánistánu. Tajné dokumenty shrnují naprosto beznadějnou situaci v Afghánistánu a potvrzují závěry, že tamní válku nelze vyhrát a je ztracená. Zveřejněné dokumenty taktéž dokládají naprostou zoufalost zasvěcených lidí a neustálé propagandistické lhaní hlavních vládních a armádních představitelů. Svědectví potvrzují naše závěry o totálním krachu nejdelší a nejdražší americké expediční války.

Celý dokument zveřejněný v deníku Washington Post doporučujeme přečíst, zde přinášíme základní body:

-Neexistence jakéhokoliv plánu. Americká vláda vůbec nevěděla a neví co v Afghánistánu dělat a jaká je strategie v dlouhodobém horizontu.

-Vojenské velení nebylo schopno splnit dané sliby

-Neexistence strategie vedla k obrovskému plýtvání jak lidskými, tak finančními zdroji.

-Válka v Afghánistánu stála život 2 300 amerických vojáků a stála daňové poplatníky neuvěřitelný jeden trilión (am) amerických dolarů (zhruba 5 let HDP celé České republiky).

-Ačkoliv vrchní velení mělo přibližně realistické informace o situaci, oficiální hlášení byly zkreslené či dokonce přímo lživé a měly vyvolat pocit, že jde vše dobře.

-Nepochopení afghánské kultury a snaha některých představitelů zavádět v islámské zemi demokracii vedlo k obrovskému nárůstu korupce a rozkladu společnosti

-Ani základní otázka, zda je Pákistán spojenec USA či nepřítel nebyla nikdy vyřešena, a to nemluvě o množství kmenů a válečných skupin v Afghánistánu. Výsledek: bojové skupiny US Army vůbec nevěděli, zda jsou na spojeneckém území či nepřátelském.

-Tzv. Marshallův plán pro Afghánistán selhal, masivní přísun peněz způsobil masivní korupci a plýtvání

-Americký plán na vytvoření silné centrální vlády byl slovy bývalého velitele jednotek v Afghánistánu „naprosto idotický“ a zcela nereálný.

-Afghánská vláda je organizovaná kleptokracie

-Dle samotného amerického velení je afghánská policie nejhorší odpad ze všech ozbrojených složek v zemi, a tak je také posuzovaná obyvatelstvem. Američtí vojenští důstojníci střízlivě odhadují, že minimálně 1/3 policejních jednotek jsou drogově závislí či členové Talibánu.

-Boj proti drogám vedl ve všech oblastech k převzetí moci Talibánem. Protidrogové programy za miliardy vedly k nárůstu produkce.

-Vedoucí představitelé USA cenzurovali informace o klíčové pákistánské podpoře Talibánu z politických důvodů, neboť se formálně jedná o amerického spojence.

-Politické klima vedlo k tomu, že i armádní představitelé radši lhali o tom, že situace v Afghánistánu se zlepšuje, ikdyž všichni věděli, že se zhoršuje.

Celý článek zde:

(Visited 235 times, 1 visits today)