Mapka ukazuje rozdělení osmanské říše po 1 světové válce jak bylo navrženo v tzv. sèvreské smlouvě. Součástí smlouvy mimo reparací a zabavení válečného loďstva bylo rozdělení Turecka mezi vítězné velmoci a vznik velké Arménie a Kurdistánu.

Tuto smlouvu včetně reparací, kterou podepsal sultán a jeho vláda však neuznala nová nacionalistická turecká vláda. Ta zahájila válečné akce, které vedly k porážce západních mocností a zejména Řecka a jejich vyhnání z okupovaných oblastí Turecka. Mocnosti nechtěly po krvavé 1 sv. válce nadále bojovat a tak Turecko získalo oblasti které má dodnes. Zde je třeba hledat pochopení k následujícím jevům jako je genocida Arménů a Kurdů.

(Visited 544 times, 1 visits today)