Zajímavá mapka představuje pohled na ekonomiku římského impéria. Barvy znázorňují průměrný příjem v jednotlivých provinciích přepočtený na dnešní dolary. Vidíme, že centrální provincie Italia byla nejbohatší, přesto je v dnešním srovnání v bohatství jen těsně před Demokratickou republikou Kongo. Zajímavé je, že druhá nejbohatší provincie té doby byl Egypt. Další obrázek ukazuje, nejdůležitější obchodní kanály římské říše:

Zdroj zde:

(Visited 1 144 times, 1 visits today)