Mapka Think-tanku Stratfor ukazuje aktuální rozložení kontroly Mexika drogovými kartely. Z bojů mezi jednotlivými frakcemi vznikly nakonec v podstatě tři nové Kartely, které absorbovaly strukturu a vojáky těch předchozích. Mexická federální vláda a armáda mají samozřejmě stále jistou kontrolu nad celým územím Mexika ale v oblastech vyznačených na mapce mají značný či někde dokonce rozhodující vliv nad lokální politikou a financemi právě zmíněné drogové kartely.

(Visited 365 times, 1 visits today)