Poměrně vážný a zásadní problém řeší zastupující venezuelský prezident Juan Guaidó. Dle posledních informací velká část peněz na financování vojáků a důstojníků, kteří přeběhli k opozici a dezertovali do Kolumbie, skončila místo na vybudování povstalecké armády v kapsách opozičních činitelů a sloužila na financování jejich zábavy a luxusního života.

Informace o vyšetřování rozsáhlých defraudací financí mezi venezuelskou opozicí byly zveřejněny sice nedávno, ale pravděpodobně právě toto chování opozičních činovníků vedlo k tomu, že se nepodařilo přesvědčit klíčové představitele armády, aby se přidaly na stranu nového prezidenta Juana Guaidó.

Již v květnu prosakovaly informace, že zhruba 800 venezuelských vojáků žijících v exilu v Kolumbii dostalo výpovědi z hotelů a bytů a bylo jim řečeno ať si najdou práci, že na jejich život nejsou prostředky. Mnozí toto nesli velice těžce, neboť opozice jim slibovala nejen slávu ale i finanční zajištění jejich rodin, neboť dezercí z venezuelské armády ztratili všechno a o tom, že riskují tresty smrti ani nemluvě.

Vyšetřování vedené kolumbijskými orgány zatím zjistilo, že obrovské částky určené na zajištění života venezuelských vojáků, kteří se rozhodli dezertovat a přejít na stranu opozice použilo několik vrcholných opozičních osob pro své potřeby. Finance, které měly v Kolumbii vybudovat základ „povstalecké“ armády tak skončily utraceny v barech, luxusních obchodech a hotelech a mezi prostitutkami. Toto zjištění je obrovskou ránou pro celou opozici, neboť mnoho vojáků, kteří původně zamýšleli podpořit opozici zřejmě pochopilo, že tato část opozice se nijak moc neliší od současné státní moci a že přechodem riskují ztrátu svých výhod. Každopádně ztráta důvěry ve schopnosti nového prezidenta Juana Guaidó je značně narušena a nelze očekávat další úspěšný pokus o převrat.

Venezuela je tedy odsouzena k dalšímu socialistickému strádání než dojde k větší eskalaci, kterou zřejmě způsobí až kolaps státu a státních služeb. V následném chaosu ale může dojít k daleko větším násilnostem, než si kdo umí představit.

Více informací zde:

Komentuj
(Visited 111 times, 1 visits today)