Tento víkend zažila svoboda slova na sociálních sítích další černé dny. Twitter zablokoval bez vysvětlení velkou skupinu populárních účtů zabývajících analyzováním a těžbou informací z otevřených zdrojů, neboli tzv. open-source intelligence (OSINT). Tyto účty se zařadily mezi stále rostoucí seznam cenzurovaných a zablokovaných zdrojů informací, které jsou na sociálních sítích mazány často z politických důvodů, ale většinou je oficiální důvod neznámý. Toto rozsáhlé omezování základního lidského práva, a to práva na svobodné získávání informací, znepokojuje již nejen mnoho uživatelů sociálních médií ale i mnoho novinářů a světových médií.

Více o problému píše například deník The Jerusalem Post. Mezi smazanými účty jsou známé osobnosti světové OSINT komunity jako Elint News (@ELINTNews) či Beep Delete se stovkami tisíc sledujících. Na problém upozornil další člen OSINT komunity Intel Crab, který to nazval jako “jasný a otevřený útok proti celé OSINT komunitě, která zveřejňuje informace získané z veřejných zdrojů”. Výsledek? Intel Crab je další ze zablokovaných účtů dnes ráno:

Členové OSINT komunity pracují většinou zdarma a získávání informací věnují velkou část svého volného času. Jejich informace především jako první potvrzují, či vylučují veřejně šířené verze událostí a to je nebezpečné zejména pro totalitní a diktátorské režimy, kterým jsou obrovským trnem v oku. Jelikož sociální sítě postupují stejným totalitním způsobem jako režimy které chrání, není většinou možné získat jakékoliv informace o tom, proč jsou jednotlivé účty smazány a neexistuje též jakákoliv obrana proti těmto cenzurním zásahům. Nicméně lze říci, že za většinou zablokování těchto účtů stojí vlády totalizujících režimů, které přímo soudně nařizují jejich smazání či tvz. internetová lůza, která je často napojena právě na tyto totalizující režimy a masovým nahlašováním tyto účty zablokuje. Nechat cenzuru na bedrách soukromé společnosti, které jde především o zisk, je neodpovědné, firma se vždy domluví radši s vládou diktátorského režimu než aby ctila pravidla lidských svobod.

U účtu Elint News údajně vlastníkovi přišla informace, že porušil “Indické zákony”:

Je nutno ale podotknout, že za tyto události nelze vinit pouze firmy provozující sociální sítě. Bohužel celá situace je výsledek obrovské vlny potlačování svobod člověka, která je od 50let minulého století nevídaná a kterou způsobila extrémně agresivní socialistická levice – sami se nazývají v západní kultuře jako tzv. liberálové, kteří se nesmířili s výhrou Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Tato skupina levice, kterou bychom spíše mohli zařadit politologicky do proudu korporativistického socialismu a která přirozeně s klasickým pojetím liberalismu nemá vůbec nic společného, zahájila za pomoci spřízněných korporátních médií nenávistnou agresivní celosvětovou kampaň proti svobodě slova, neboť se domnívají, že právě informace stojí za jejich volebním neúspěchem. Výsledek dnes vidíme – masové potlačování názorů a informací.

Bohužel se nejedná o nic nového, veškeré totalitní režimu jsou postavené na kontrole informací, bez cenzury nelze efektivně ovládat společnost – to tito tzv. liberálové pochopili. Cenzuru ovšem v relativně svobodné společnosti nelze zavést jen tak – je potřeba odůvodnění ve jménu “lepších zítřků”. Stejně tak jako komunisté zavedli cenzuru ve jménu “ochrany lidu” před kapitalistickou dezinformací, přesně jako nacisté zavedli cenzuru jako ochranu Němců před “židovskou” dezinformací, tak přesně tak dnes se prosazuje cenzura a potlačování svobod člověka ve jménu ochrany před tzv. Fake News či Hate Speach.

Stejně jako v počátcích komunistické totality, i dnes cenzuru ve jménu dobra obhajuje mnoho osob zejména mezi intelektuály. Ovšem stejně jako tenkrát, ti naivní hlupáci kteří věří, že “zlo lze vytlačit dalším organizovaným zlem” budou nakonec zcenzurování na základě pravidel, které sami pomáhají uvést do praxe.

Svoboda není dělitelná, buďto je a nebo není, neexistuje “trochu svobody” či “kontrolovaná svoboda”, jak se nám snaží nyní vnutit. Jakýkoliv pokus ji omezovat, byť s dobrým cílem, přinese vždy ve výsledku jen zlo – viz Karl Popper. Omezení svobody slova na sociálních sítích přinese zdánlivý “klid na práci”, ovšem hlavně pro totalitní systémy, které si oddechnou od rýpavých aktivistů, kteří zdarma kontrolovali jejich rejdy a nepravosti.

Komentuj
(Visited 176 times, 1 visits today)